skip to Main Content

Widdershins werkt met privacyvragenlijsten De toepassing van de privacyverklaring betreft alle mds-gegevens. Indien een patiënt en zorgaanbieder
gezamenlijk een verklaring hebben ondertekend wordt de in artikel 6 bedoelde minimale dataset niet door de zorgaanbieder aan het DIS aangeleverd. Zie voor verdere informatie: Generalistische basis-ggz, pag. 28 toelichting bij de privacyverklaring

Back To Top