skip to Main Content

Psychotherapie

De behandeling bestaat uit psychotherapie al dan niet in combinatie met Neurofeedback of CogniPlus. Omdat niet alleen (socio-)psychologische, maar ook biologische factoren mee spelen bij psychische problematiek leidt in veel gevallen een combinatie van behandelmethoden tot snellere en meer duurzame resultaten. Psycho-educatie om u te helpen uw levensstijl te veranderen om een optimale psychologische gezondheid te bereiken, kan onderdeel van de behandeling zijn. Kinderen en jongeren tot 18 jaar vallend onder de Jeugdzorg kunnen, uitzonderingen daar gelaten, alleen terecht voor Neurofeedback en CogniPlus, hun ouders voor oudergesprekken. Bij kinderen jonger dan 16 jaar heb ik schriftelijke toestemming nodig van beide ouders.

Paradoxale therapie

Soms kan iemand, om wat voor reden dan ook, moeite hebben om advies van een hulpverlener aan te nemen. Bij deze vorm van therapie schrijft de psycholoog het gedrag van de cliënt aan hem/haar zelf voor zonder deze te kwetsen.  De adviezen leiden dan in eerste instantie mogelijk tot (schijnbare) versterking van het ongewenste patroon, uiteindelijk vindt gedragsverandering plaats omdat mensen zichzelf en/of de omgeving op een andere wijze leren waarnemen en beoordelen.

Provocatieve therapie

Je kunt jezelf in de weg zonder dit door te hebben. Zonder de cliënt belachelijk te maken wordt diens gedrag bij deze therapievorm op een speelse wijze onder de loep genomen. Hij/zij krijgt als het ware een spiegel voor gehouden en leert om zichzelf te lachen zonder zichzelf stom of belachelijk te vinden of last te krijgen van schuld en schaamtegevoelens.

Rationeel-emotieve therapie

Door te leren situaties anders te bekijken, en gedachten op hun “rationaliteit” te testen en om te draaien, veranderen gevoelens en gedragingen en kan iemand uit de neerwaartse spiraal omhoog klimmen.

Naast bovenstaande vormen van gesprekstherapie maak ik gebruik van:

Biopsychosociaal model

In dit model dat gebruikt wordt bij chronische en onbegrepen lichamelijke klachten, wordt het biologische deel dat van grote invloed is op de klachten meestal alleen besproken en verder niet in de behandeling betrokken. Bij Widdershins wordt behandeling vanuit dit model aangevuld met CogniPlus en/of Neurofeedback voor een meer rechtstreekse training van de hersenen om betere, structurele resultaten te verkrijgen.

Ontspanningsoefeningen en sociale vaardigheidstraining

Ontspanningsoefeningen en hypnotherapie kunnen bijdragen tot een diepe ontspanning (betere doorbloeding), een verruimd bewustzijn en cycli van gedragingen door breken. In ontspannen toestand voelen veel mensen zich prettiger en energieker, zijn zelfbewuster, leren makkelijker en kunnen zich vaak beter ontplooien. Bij psychosociale problematieken (o.a. sociale fobie) biedt Widdershins sociale vaardigheidstraining.

E-health

E-health staat voor zorg via internet.

Technieken uit ACT, CGT

Zonder alle stappen van een vorm van psychotherapie te volgen kan het nuttig zijn onderdelen te gebruiken die een cliënt verder op stap helpt.

Wat cliënten die psychotherapie bij Widdershins kregen vertelden:

Margreet, bedankt voor de liefdevolle en humorvolle ondersteuning in een periode waarin ik weer een dieper zelf mocht ont”rollen”.

Margreet straalt een bepaalde rust uit. Ze is een ongelooflijk kundige vrouw en daardoor een fantastische psycholoog.

Margreet is zeer deskundig,  met weinig omhaal doorgrondt ze de zaken en pakt ze op de juiste wijze aan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden gaat bij haar zeker niet op.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Laat uw gegevens achter en ik neem contact met u op.

Back To Top