skip to Main Content

Gesprekken

Kies je voor face-to-face gesprekken dan vinden deze plaats op mijn praktijk of als dat beter uit komt bij jou thuis. In beide gevallen kunnen de gesprekken gecombineerd worden met Neurofeedback en/of CogniPlus.

Je kunt ook kiezen voor online therapie.

Combinatie van face-to-face en bellen of online is uiteraard mogelijk.

Gereedschapskist

Psychotherapie       De behandeling bestaat uit gesprekken, al dan niet in combinatie met Neurofeedback of CogniPlus. Omdat niet alleen (socio-)psychologische, maar ook biologische factoren mee spelen bij psychische problematiek leidt in veel gevallen een combinatie van behandelmethoden tot snellere en meer duurzame resultaten. Psycho-educatie om u te helpen uw levensstijl te veranderen om een optimale psychologische gezondheid te bereiken, kan onderdeel van de behandeling zijn. Kinderen en jongeren kunnen terecht voor Neurofeedback en CogniPlus, hun ouders voor oudergesprekken. Bij kinderen jonger dan 16 jaar heb ik schriftelijke toestemming nodig van beide ouders.

 

Paradoxale therapie       Het is niet voor iedereen makkelijk om advies van een hulpverlener aan te nemen. Bij paradoxale therapie schrijft de therapeut het gedrag van de cliënt aan hem/haar zelf voor zonder te kwetsen.  De adviezen leiden dan in eerste instantie mogelijk tot (schijnbare) versterking van het ongewenste patroon, uiteindelijk vindt gedragsverandering plaats omdat mensen zichzelf en/of de omgeving op een andere wijze leren waarnemen en beoordelen.

Provocatieve therapie      Mensen kunnen zichzelf in de weg zitten zonder dit door te hebben. Zonder de cliënt belachelijk te maken wordt diens gedrag bij deze therapievorm op een speelse wijze onder de loep genomen. Deze krijgt als het ware een spiegel voor gehouden en leert om zichzelf te lachen zonder zichzelf stom of belachelijk te vinden of last te krijgen van schuld en schaamtegevoelens.

Rationeel Emotieve Therapie      Door te leren situaties anders te bekijken, en gedachten op hun “rationaliteit” te testen en om te draaien, veranderen gevoelens en gedragingen en kan iemand uit de neerwaartse spiraal omhoog klimmen.

Biopsychosociaal model         In dit model dat internationaal gebruikt wordt bij chronische en onbegrepen lichamelijke klachten, wordt  het biologische deel dat van grote invloed is op de klachten alleen besproken en verder niet in de behandeling betrokken. Bij Widdershins wordt dit deel van het model wel bij de behandeling betrokken met behulp van CogniPlus en/of Neurofeedback voor een meer rechtstreekse training van de hersenen dat leidt tot betere, structurele resultaten.

Ontspanningstechnieken en psychomotorische oefeningen     Ontspanningsoefeningen, technieken uit de biofeedback, hypnose en psychomotorische oefeningen kunnen bijdragen tot een diepe ontspanning, een verruimd bewustzijn en cycli van gedragingen door breken. Iemand die ontspannen is, voelt zich prettiger, heeft meer energie, is zelfbewuster en kan zich vaak beter ontplooien.

Delen uit ACT, CGT, Mindfulness      Door het volgen van cursussen en opleidingen en tientallen jaren werkervaring is mijn gereedschapskist aardig vol geraakt, maar het is nooit verkeerd om ten behoeve van cliënten waar nodig gebruik te maken van technieken uit andere psychotherapieën.

Biopsychosociaal model

In dit model dat internationaal gebruikt wordt bij chronische pijnklachten en onbegrepen lichamelijke klachten, wordt het biologische deel meestal alleen besproken. Bij Widdershins wordt het biologische deel dat een grote rol speelt bij de klachten wel bij de behandeling betrokken door middel van CogniPlus en/of Neurofeedback voor een meer rechtstreekse training van de hersenen om betere, structurele resultaten te verkrijgen.

Ontspanning

Ontspanningsoefeningen en hypnotherapie  dragen bij aan een diepe ontspanning op het moment van de oefening zelf. Op lange(re) termijn helpen deze oefeningen bij  het verminderen van klachten en het verbeteren van prestaties en het welzijn in het algemeen.

Back To Top