skip to Main Content

U heeft het recht Widdershins  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u via het contactformulier op deze site een aanvraag indienen.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Widdershins persoonsgegevens verwerkt kunt u ook het  contactformulier opnemen invullen.  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachten

Cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij en als wij er samen niet uit komen dan kunt u uw klacht digitaal indienen bij Klacht en Company via  nip@klachtencompany.nl. met het klachten formulier.https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Klachtenformulier-NIP-regeling-blanco-1.docx

 

 

 

Back To Top