skip to Main Content

U heeft het recht Widdershins  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Widdershins  door een e-mailbericht te sturen naar margreetbijkerk@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Widdershins  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Widdershins  door een e-mailbericht te sturen naar margreetbijkerk@gmail.com Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachten

Cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij en als wij er samen niet uit komen bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl

De klachtenregeling van de NVzP is hier te vinden.

 

 

Back To Top