skip to Main Content

Tarieven, vergoedingen 2023

Vanaf 2023  heeft u geen verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist meer nodig, u kunt op eigen gelegenheid komen als u een afspraak wilt maken.

U hoeft niet eerst uw eigen risico ‘op te maken’ voor uw zorgverzekeraar (deels) tot vergoeding over gaat. De zorg wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basiszorg. Of er gedeeltelijke vergoeding plaats kan vinden omdat u aanvullend verzekerd bent dient u zelf na te vragen.

Mogelijk heeft u wel recht op een bijdrage door uw werkgever, ongevallenverzekering of UWV. Aan het eind van het jaar kunt u de facturen alsmede de reiskosten indienen bij de belastingdienst.

Verwijsbrief

Als u verwezen wordt door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist mag ik u alleen behandelen als er GEEN vermoeden bestaat van een DSMV diagnose. Dit moet in de verwijsbrief staan.

Facturatie

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden.  Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om vraagt.

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden.  Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om vraagt.

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden.  Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om vraagt.

Tarief 2023

Widdershins hanteert  een tarief gebaseerd op een consult van 45 minuten.

Voor consulten korter dan 30 minuten of langer dan 60 minuten wordt het tarief naar rato aangepast.

Consult 45 minuten
€ 100,00

Annuleren afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal dus ook in het weekend 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch annuleren.

Daarbij gelden:

  1. een telefonische afzegging,
  2. het inspreken van de voicemail van 038-3325626, of
  3. de voicemail van 0623351774.

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 80,–.

Uitgezonderd is overmacht op de dag van de afspraak.

Back To Top