skip to Main Content

Tarieven, vergoedingen 2024

Consult van 60 minuten:  € 110,– .

Voor consulten korter dan 45 minuten of langer dan 75 minuten wordt het tarief naar rato aangepast.

Voor huisbezoeken reken ik reistijd: € 30,75 tot 20 minuten, € 79,30 vanaf 20 minuten.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

U hoeft niet eerst uw eigen risico ‘op te maken’ voor uw zorgverzekeraar (deels) tot vergoeding over gaat.

De zorg wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Mogelijk heeft u wel recht op vergoeding door uw werkgever, uw arbeidsongeschiktheids- of rechtsbijstandsverzekering of het UWV.

Aan het eind van het jaar kunt u de facturen alsmede de door u gemaakte reiskosten indienen bij de belastingdienst.

Verwijzing

Als u wel verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist mag ik u alleen behandelen als er geen sprake is van een DSMV diagnose.

Facturatie

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden.  Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om vraagt.

Annuleren afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal dus ook in het weekend 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch annuleren.

Daarbij gelden:

  1. een telefonische afzegging op 0623351774, en
  2. uw bericht op de voicemail van 0623351774.

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 80,–.

Uitgezonderd is overmacht op de dag van de afspraak.

Back To Top