skip to Main Content

Tarieven, vergoedingen 2023

Afhankelijk van de interventie, ligt het tarief bij Widdershins tussen de €75,- en €110,- voor een consult van 60 minuten.

Voor consulten korter dan 45 minuten of langer dan 75 minuten wordt het tarief naar rato aangepast.

Voor huisbezoeken reken ik reistijd: € 30,75 tot 20 minuten, € 79,30 vanaf 20 minuten.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

U hoeft niet eerst uw eigen risico ‘op te maken’ voor uw zorgverzekeraar (deels) tot vergoeding over gaat.

De zorg wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Mogelijk heeft u wel recht op vergoeding door uw werkgever, uw rechtsbijstandsverzekering of UWV.

Aan het eind van het jaar kunt u de facturen alsmede de reiskosten indienen bij de belastingdienst.

Verwijzing

Als u wel verwezen bent door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist mag ik u alleen behandelen als er geen sprake is van een DSMV diagnose.

Facturatie

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur over de sessies van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden.  Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur om vraagt.

Annuleren afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal dus ook in het weekend 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch annuleren.

Daarbij gelden:

  1. een telefonische afzegging,
  2. het inspreken van de voicemail van 038-3325626, of
  3. de voicemail van 0623351774.

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 80,–.

Uitgezonderd is overmacht op de dag van de afspraak.

Back To Top